Bli medlem i Trøndelag Dachshundklubb

 

Alle medlemskap går pr kalenderår.

Følg med på våre aktiviteter på vår facebookside:Trøndelag Dachshundklubb Facebookside

Vi ønsker nye medlemmer velkommen!😊