Bli oppdretter?

Artikkelserie om oppdrett skrevet av NKKs veterinær/fagsjef Astrid Indrebø

Artiklene er publisert i Hundesport i 2002/2003