Opprinnelsen

Dachshund Strihåret

Den Strihårede Dachsen ble skapt ved å krysse den korthårede med Strihårede Pinshcere. Dette ga en hund med ru pels men lite hode. Videre krysning med Dandie Dinmont Terrier forstørret og forlenget hodet, og ga samtidig en viss neddemping av dachshundens medfødte lyst til å se blod.

Dacshund Korthåret

En gammel egypitsk skulptur viser en farao på sin trone omgitt av tre kortbente hunder, som kan ha vært av dachshundtype. Dachshundene er opp igjennom tidene selektivt avlet på chondystrofi (medfødt forkortede rørknokler blant annet i forben og bakben).

Dachshund Langhåret

Den Langhårede Dachshunden oppsto trolig ved krysning av korthåret dachshund med kortbente spaniels som sussex eller field spaniels, og deretter selektiv miniatyravl på resultatet. Den Langhårede Dachshunden har et hengivent, utadvendt temperament som minner om en spaniel.