Rasestandard

Gruppe: 6/4FCI rasenr: 148
FCI dato: 13.03.2001
NKK dato: 15.10.2001

RASEBESKRIVELSE FOR DACHSHUND

Dachshund korthåret
Dachshund strihåret
Dachshund langhåret
Dvergdachshund korthåret
Dvergdachshund strihåret
Dvergdachshund langhåret
Kanindachshund korthåret
Kanindachshund strihåret
Kanindachshund langhåret

Opprinnelsesland/ Hjemland: Tyskland.


Helhetsinntrykk
Lav, kortbent og langkroppet, men kraftig, meget muskuløs.Frimodig båret hode med oppmerksomt uttrykk. Til tross for korte ben i forhold til den lange kroppen skal den verken være forkrøplet, plump, hemmet i bevegelsene eller spinkel og røyskattaktig.


Viktige proporsjoner:
Brystdybden 2/3 av mankehøyden, mankehøyde:kroppslengde = 1:1,7 til 1,8.

Adferd/ temperament:
Vennlig, verken engstelig eller aggressiv, harmonisk. En ivrig, utholdende og dyktig jakthund med god nese.

Hode:
Langstrakt. Sett ovenfra og fra siden jevnt avsmalnende, men ikke spisst. Tydelig utviklete øyebrynsbuer. Lang og smal neserygg og nesebrusk.
Skalle: Heller flat, går jevnt over i den lett konvekse neseryggen.
Stopp: Bare antydet.
Nesebrusk: Velutviklet.
Snuteparti: Langt, tilstrekkelig bredt og kraftig. Stor munnåpning som kan nå helt tilbake på linje med øynene.
Lepper: Stramme, dekker godt underkjeven.
Kjever/tenner: Meget velutviklet over- og underkjeve. Saksebitt. Kraftige hjørnetenner. Ideal er komplett tannsett.
Øyne: Middels store, ovale, plassert godt fra hverandre. Klart, energisk og vennlig uttrykk, ikke stikkende. Skinnene mørk rødbrun til sortbrun farge hos alle fargevarianter. Glassøyne, fiskeøyne (sølvgrå) eller perleøyne hos flekkede hunder ikke ønskelig, men tolereres.
Ører: Høyt ansatt, ikke for langt frem. Lange, men ikke overdrevent, avrundet, ikke smale, spisse eller brettet. Bevegelige. Fremre kant tett inntil kinnet.
Hals: Tilstrekkelig lang, muskuløs, stram halshud. Lett nakkebue, frimodig og høyt båret.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk
: Meget muskuløs, velvinklet. Sett forfra tørre, rette forben, god benstamme, poter rettet forover.
Skulder: Plastisk muskulatur. Langt, skråttliggende skulderblad, ligger fast inntil brystkassen.
Overarm: Samme lengde som skulderbladet, nesten i rett vinkel mot dette. Kraftig benstamme, meget muskuløs. Tett inntil ribbena, men fritt bevegelig.
Albue: Verken inn- eller utoverdreid.
Underarm: Kort, men så lang at avstanden fra bakken til brystet er 1/3 av mankehøyden. Så rett som mulig.
Håndrot: Plassert noe nærmere hverandre enn skulderleddene.
Mellomhånd: Sett fra siden verken for steil eller for skråstilt.
Poter: Godt sluttede tær, godt hvelvet med kraftige og motstandsdyktige tredeputer, korte, kraftige klør. Den 5. tå har ingen funksjon, men skal ikke fjernes.

Kropp:
Overlinje: Harmonisk linje fra nakken til lett fallende kryss.
Manke: Utpreget.
Rygg: Etter den høye manken går den over i en rett eller lett fallende linje. Stram og muskuløs.
Lend: Meget muskuløs, tilstrekkelig lang.
Kryss: Bred og tilstrekkelig lang. Lett fallende.
Bryst: Velutviklet brystben, så sterkt fremtredende at det dannes lette groper på begge sider. Brystkassen sett forfra oval, sett ovenfra og fra siden romslig med god plass for hjerte og lunger. Lange bakre ribben. Ved riktig lengde og vinkling av skulderblad og overarm skal underarmen dekke brystkassens dypeste punkt sett fra siden.
Underlinje/buk: Lett opptrukket.

Hale: Ikke for høyt ansatt, båret i rygglinjens forlengelse. En liten bue er tillatt i siste tredjedel.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk: I proporsjon til forbena med kraftige muskler. Kne og hase godt vinklet, parallelle, verken trange eller bredstilte.
Lår: Av god lengde, velutviklet muskulatur.
Knær: Bred og kraftig, utpreget vinklet.
Underlår: Kort, nærmest i rett vinkel på låret. Muskuløst.
Haser: Kraftige, senete og tørre.
Mellomfot: Relativt lang, bevegelig mot underlåret, lett skråstilt.
Poter: Fire tettsluttede tær, godt velvet. Kraftige tredeputer.

Bevegelser:
Jordvinnende, flytende og drivende; god steglengde i fronten, kraftig fraspark, lett fjærende. Halen bæres lett skrånende i harmonisk forlengelse av rygglinjen. Parallelle for- og bakben. Foran verken marktrang eller padlende, tåtrang eller tåvid. Bak verken for trang eller for bred, kuhaset eller hjulbent.

Hud:
Stramt tilliggende.

Pels:
Hårlag:
Korthåret
: Kort, tett, glinsende og tilliggende, fast og hard. Ingen synlige bare flekker. Pelsen på halen fin, dekkende, men ikke for rikelig. Noen lange beskyttelseshår på undersiden er ikke feil.
Strihåret: Bortsett fra snute, øyebryn og ører er hele kroppen dekket av en helt jevn, tilliggende, tett og stri pels med underull. På snuten dannes barter. Buskete øyebryn. Ørene har kortere pels enn kroppen, nesten glatt. Halen god og tilliggende jevn pels.
Langhåret: Glatt, glinsende, tilliggende pels med underull, lengre under halsen og på kroppens underside og særlig på ørene. På baksiden av bena dannes tydelig beheng, lengst på halen hvor det det dannes en fullstendig fane.

Farge:
Korthåret og langhåret:
a) Ensfarget
: Rød; rødgul; gul; alle med eller uten sorte stikkelhår. Ren farve foretrekkes og rød ansees mer verdifull enn rødgul og gul. Hunder med sterk islett av sorte hår hører til denne kategori og ikke til «andre farger». Hvitt ikke ønskelig, men enkelte små flekker ikke diskvalifiserende. Nesebrusk og klør sorte, rødbrun tillatt, men ikke ønskelig.
b) Tofarget: Dypsort eller brun med rustbrune eller gule tegninger over øynene, på siden av snute og underleppe, på innsiden av ørene, på forbryst, på inn- og baksiden av
bena, på potene, rundt anus og derfra til ca. 1/3 til 1/2 ut på halens underside. Sort nesebrusk og klør hos sorte; brun eller sort hos brune. Hvitt ikke ønskelig, men enkelte
små flekker ikke diskvalifiserende. For sterkt utbredt tanfarge uønsket.
c) Flekket (merle; stripet/tigret): Grunnfargen alltid den mørkeste fargen (sort, rød eller grå). Ønskelig med uregelmessige grå eller beige (store flak uønsket). Verken
den mørke eller lyse farge skal dominere. Den tigrete er rød eller gul med mørkere striper. Nesebrusk og klør som hos ens- eller tofarget.
d) Andre farger: Alle farger som ikke er nevnt ovenfor.

Strihåret:
Overveiende lys til mørk viltfarget, så vel som fargen til tørt løv. Forøvrig gjelder det samme som de andre fargene.

Størrelse og vekt:
Brystomfang
: Standard: Over 35 cm
Dvergdachshund: 30-35 cm, måles etter 15 måneders alder.*
Kanindachshund: Under 30 cm, målt etter 15 måneders alder*
Vekt: Dachshund: Øverste grense ca. 9 kg.

Feil:
– Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er i relasjon til rasebeskrivelsen.
– Mangel av to P1 eller begge M3 regnes ikke som feil.
– Mangel av en M3 i tillegg til en P2. Avvikelse fra korrekt saksebitt.

Grove feil: 
– Svak kroppsbygning, høybent, kropp slepende langs bakken.
− Andre tannfeil enn de som er beskrevet under «feil» eller «diskvalifiserende feil».
− Glassøyne hos andre enn flekkete hunder.
− Spisse, hardt foldete ører.
− Kropp som henger i skuldrene.
− Svai rygg.
− Karpelend, svak lend.
− Meget overbygget.
− Dårlig utviklet brystkasse.
− Myndeaktig opptrukket buklinje.
− Dårlig vinklet for- og bakben.
− Smale muskelfattige lår.
− Kuhaset, hjulbent.
− For mye inn- eller utoverdreide poter.
− Sprikende tær.
− Ubehjelpelig vraltende gange.

− Pels:
Korthåret:
− For fin, tynn pels, hårløse steder på ørene (lærører).
Pelsløse flekker.
− For grov og lang pels.
− Bustet hale.
− Delvis eller i store strekk hårløs hale.
− Sort farge uten rustrøde tegninger.
Ruhåret:
− Myk pels, enten kort eller lang.
− Lange hår som står ut fra kroppen i alle retninger.
− Krøllet eller bølget pels.
− Myk hodepels.
− Fane på halen.
− Manglende skjegg.
− Manglende underull.
− Korthåret. Tendens til korthår.
Langhåret:
− Like lang pels på hele kroppen.
− Bølget eller kruset pels.
− Manglende fane på halen.
− Manglende beheng.
− Korthåret.
− Skill på ryggen.
− For lange hår mellom tærne.

Diskvalifiserende feil:
Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
− Redd.
− Under-, over- eller kryssbitt.
− Feilstilling av underkjevens hjørnetenner.
− Mangel av en eller flere fortenner, eller en eller flere hjørnetenner.
− Mangel av ytterligere premolarer eller molarer bortsett fra de to nevnte P2 hhv en P2 uten hensyntagen til M3.
− Medfødt syn- eller hørselsfeil.
− Avkortet (deformert) brystben.
− Alle halefeil.
− Meget løse skuldre.
− Overkoting i forbena.
− Sort uten rustrøde tegninger, hvit med eller uten rustrøde tegninger.
− Andre farger enn nevnt over.

OBS!
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
Norsk Kennel Klub, 15. oktober 2001

* Ved måling av brystomfang hos dverg- og kanindachshund brukes et målbånd med 1 cm bredde. Det er meget viktig at målbåndet ligger mellom x og y, ved annen
plassering vil hunden få feil mål.