Dommere

Fra NKKs fellesbestemmelser for alle prøvegrener:

Påmelding


All påmelding er bindende, og skal skje på eget skjema innen påmeldingsfristens utløp. Skjemaet må være undertegnet av hundens registrerte eier(e), eller den som overfor arrangør kan sannsynliggjøre sin rett eller tillatelse til å starte med hunden. Påmelding som ikke er skrevet på korrekt skjema, mangler opplysninger eller kommer for sent, aksepteres ikke.
Dersom en deltaker uteblir fra prøven, skal avgiften uoppfordret sendes arrangørklubben.

Påmeldingsavgift

Prøvedeltaker som ikke er medlem av NKK, samarbeidende klubb eller utenlandsk kennelklubb samarbeidende med NKK, skal betale dobbel påmeldingsavgift.

Alle påmeldinger til prøver sendes trondelagdachshundklubb@gmail.com.
Skjema lastes ned ved å klikke på knappen under.


Bruks-/jakthunddommere i klubben

Drevdommere

 • Aursøy, Arne Roger
 • Estenstad, Ole Jonny
 • Finnes, Karl-Ove
 • Furuhaug, Torgrim
 • Haugum, Geir Olav
 • Henriksen, Terje
 • Ravlum, Bernt Ole
 • Ølstøren, Roger
 • Ølstøren, Sturla
 • Andersen, Frank
 • Bidtnes, Håvard
 • Arne Støholen

Under dommerutdanning


Spordommere

 • Furuhaug, Torgrim
 • Rolstad, Kristian
 • Røstadli, Sturla
 • Aursøy, Arne Roger
 • Sætnan, Annar
 • Estenstad, Ole Jonny
 • Warberg, Jannike Grøtte
 • Ølstøren, Sturla
 • Næsje, Tor
 • Jannike Grøtte Warberg

Under dommerutdanning:

 • Ølstøren, Roger

Eksteriørdommere