Grasrotandel

TDHK er registrert i Grasrotandelen og er en viktig inntektskilde for klubben.

Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å være med og bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan nå velge hvilket lag eller forening som får 5% av din spillerinnsats. Dvs. dersom du spiller Lotto for kr 100.-, går kr 5.- til din Grasrotmottaker.

Og best av alt, din innsats, din premie eller vinnermulighet vil ikke reduseres!!

Ved spill på Multix tilfaller halvparten av overskuddet Grasrotandelen. Hver dag beregnes Grasrotandelen ut ifra forskjellen mellom innsats og gevinster og fordeles til spillernes Grasrotmottakere. Grasrotandelen gjelder for alle spill hos Norsk Tipping, bortsett fra Flax og Exstra. Dette fordi alt overskuddet i Extra allerede går til stiftelsen Helse og Rehabilitering og Flax spilles uregistrert.

Du kan bytte din Grasrotmottaker når du måtte ønske det og så ofte du vil. Den nye Grasrotmottakeren får Grasrotmidler fra det tidspunkt du gjør endringene i Norsk Tipping.

Slik kan du gi din støtte:

Du kan registrere Grasrotandelen hos din kommisjonær. Det bør holde at du sier Trøndelag Dachshundklubb. Skulle de trenge flere opplysninger kan nr: 997632605 være til stor hjelp.


Du kan også registrere deg med mobilen. Dette er meget enkelt og GRATIS!

Send en SMS til: GRASROTANDELEN 997632605 til tlf. 2020
Det koster deg ingen ting å være med på Grasrota, bortsett fra den tiden det tar å sende en SMS.

TDHK takker for din støtte!