Hedersutmerkelser

Retningslinjer for tildeling av NDFs Hederstegn 

Blånåla

Det er lokalklubbene som bestemmer hvem som skal tildeles «Blånåla». Det er valig at nålen deles ut på lokalklubbens årsmøte, for å gjøre litt stas på vedkommende. Lokalklubben gir så melding til NDFs sekretær om hvem som er tildelt utmerkelsen. Nålen kan bare tildeles en gang til samme person. Det blir ført lister over alle som har mottatt nålen, slik at ikke samme person mottar den to ganger. Lokalklubbene skal også føre liste over hvem som tildeles hederstegnet, slik at dette kommer med i årsberetningen.

Retningslinjer for tildeling:

  • Vedkommende må ha vært aktivt medlem i klubben i minst 10 år.
  • Vedkommende må ha gjort en ekstra innsats for klubben, innehatt styreverv eller annet verv over tid.
  • Tatt på seg arbeidsoppgaver av betydning for klubben.

Hva som ligger i begrepet «ekstra innsats» kan være vanskelig å definere. Det skal være noe ekstra å motta utmerkelsen, den skal henge litt høyt. Det skal ikke være slik at noen mottar den bare for å ha vært medlem i 10 år. Det skal være gjort en innsats som er noe utover det som er vanlig at man kan forvente av medlemmene.

Hovedstyret kan ellers fremme for RS forslag på person som har gjort seg særlig fortjent til å tildeles forbundets Hederstegn etter fastsatte retningslinjer med henhold til antall år med aktivt arbeid for dachshundrasene og de lokale klubber. 

Medlemmer i TDHK som har mottatt Blånåla:

Ole Johnny Estenstad2019
Sturla Ølstøren2018
Bernt Ole Ravlum2017
Bodil Eggen2010
Lillian Svingen2009
Jenny Slind2009
Marvin Røstadli2004
Jørund Svingen2002
Kristian Slind2002

NDFs Oppdretternål

For å søke om NDFs Oppdretternål må følgende kriterier oppfylles:

  • Være medlem av NDF
  • Man må ha vært registrert som oppdretter i minst 10 år.
  • Vist minst 7 oppdretterklasser med HP med minst 20 forskjellige hunder.
  • Klassene må dokumenteres med arrangør, sted, dato, dommer, premiering og deltagende hunder med navn og registreringsnummer. Kopi av kritikkene må legges ved.
  • Søknad sendes NDF og nålen deles ut på lokalklubbens årsmøte. Søknadsskjema ligger på websidene til NDF 
     

Se hele oversikten over forbundets Hedersutmerkelser.