Statutter

For å være med i konkurransen må resultatene være styret i hende senest 31.12.

Årets utstillingshund

Poengberegning:
Excellent = 10 poeng
Excellent m/CK ell. CERT = 11 poeng
BIM/BIR = 13/14 poeng

Tilleggspoeng/plusspoeng:
1 BHK/BTK = 4 poeng
2 BHK/BTK = 3 poeng
3 BHK/BTK = 2 poeng
4 BHK/BTK = 1 poeng

Rasespesial:
BIS1 = 4 poeng
BIS 2 = 3 poeng
BIS 3 = 2 poeng
BIS 4 = 1 poeng

Internasjonal og «andre fler-raseutstillinger»:
BIG 1 = 4 poeng
BIG 2 = 3 poeng
BIG 3 = 2 poeng
BIG 4 = 1 poeng

BIS 1 = 4 poeng
BIS 2 = 3 poeng
BIS 3 = 2 poeng
BIS 4 = 1 poeng

Gruppeplasseringer (1-4) i gruppe 4 (Sverige og Danmark) gir samme poeng som BIS rasespesial i Norge.

CACIB = 2 poeng
Res.CACIB = 1 poeng

Hunden kan ha maks. fem tellende resultat. Kåringen baserer seg KUN på innsendte resultater.
Årets utstillingsdachs annonseres på årsmøtet etter årsslutt.

Årets sporhund

Poengberegning:

1. pr = 15 poeng
2. pr = 10 poeng
3. pr = 5 poeng

Tilleggspoeng:

HP = 5 poeng
Prøvevinner ord. prøve = 5 poeng
Oppnådd championat (N BSCH) = 3 poeng

Hunden kan ha max. tre tellende resultater fra gjeldende år. Kåringen baserer seg KUN på innsendte resultater.

Årets spordachs annonseres på årsmøtet etter årsslutt.

Årets drevhund

Poengberegning:

1. pr = 15 poeng
2. pr = 10 poeng
3.  pr = 5 poeng

Tilleggspoeng:

Drevcert = 5 poeng.
Oppnådd championat, NJ(D)CH = 5 poeng.

Det er de to beste resultatene oppnådd i Norge på ordinær og bevegelig prøve, som
legges til grunn for kåringa. (Grunnet andre drevregler og poeng i Finland, Danmark og
Sverige)

NM-drev teller ikke med, da det er en konkurranse ett fåtall får delta på.

Ved poenglikhet regnes egenskapspoengene sammen, dvs. en med 52+53 går foran 52+52. Ved fortsatt likhet går vi på momentene i drevprøvereglementet, dvs moment 6 først, der hund med 6+6 går foran 5+6 osv.

Årets drevdachs annonseres på årsmøtet etter årsslutt.